> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Ispisi su svijetle boje
54XC-09R

Ispisi su svijetle boje

Mogući uzrok može biti da postoji neki problem s izvornikom ili da u spremnicima ponestaje tonera. Provjerite sljedeće.

Sadrži li original pozadinsku boju, je li zamrljan, kopirate li original, kao što su novine otisnute na tankom papiru, tako da su tekst ili slike na drugoj strani vidljivi kroz papir?

Provjerite original i prilagodite gustoću na točne postavke.

Imaju li bijela područja svijetlu boju?

Promijenite postavku za <Sprječavanje zamag.>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem. 
NAPOMENA
Ako ste postavili na <Uključ.>, gustoća ispisa možda bude svjetlija.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku. Zamijenite Spremnik tonera.