> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Ton boje nije pravilan
54XC-09S

Ton boje nije pravilan

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da postoji problem sa stranom papira na kojoj se izvodi ispis. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Izvodi li se ispis na pravoj strani papira?

Na nekim vrstama papira za ispis je prikladna samo jedna strana. Ako je rezultantna kvaliteta ispisa slaba, pokušajte s ispisom na drugoj strani papira.

Jeste li proveli potpunu prilagodbu gradacije?

Da biste postigli optimalni rezultat kopiranja, izvedite <Puno podešavanje>.