> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Pojavljuju se bijele mrlje
54XC-09U

Pojavljuju se bijele mrlje

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da postoji problem s radnim okruženjem. Provjerite sljedeće.

Koristite li papir koji je upio vlagu?

Zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Je li uređaj postavljen u okruženje u kojemu se temperatura vrlo brzo i snažno mijenja?

Ako se temperatura brzo mijenja u okruženju u kojem se nalazi uređaj, dolazi do kondenzacije koja može uzrokovani blijeđenje ili razmazivanje slika i teksta. Ako je mogućnost <Način uklanjanja kondenzacije> postavljena na <Uključ.>, uklonit će se kondenzacija iz uređaja. Uklanjanje kondenzacije može se izvršiti automatski zbog promjene temperature.
VAŽNO
Dok se kondenzacija uklanja, ispis se ne može ispravno izvršiti, a papir će izaći prazan.
Ako mogućnost postavite na <Uključ.>, uređaj mora ostati uključen da bi se učinak uklanjanja kondenzacije održao.
Ako postavite na <Uključ.>, onemogućuje se postavka automatskog isključivanja.

Pojavljuju li se praznine na gornjem rubu papira?

Prilikom ispisa na tankom papiru na gornjem rubu papira mogu se pojaviti praznine. Ako <Ispravljanje praznina> postavite na <Uključ.> mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako ste postavili na <Uključ.>, ispisi mogu biti blijedi.

Pojavljuje li se neujednačena gustoća ispisa tako da ispis izgleda kao uzorak kapljica?

Ako <Smanji uzorak kapljica vode> postavite na <Uključ.> mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, kvaliteta ispisa može biti lošija.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku.