> Kada ne možete ispravno ispisivati > Papir se uvija ili gužva > Papir se uvija
54XC-0A1

Papir se uvija

Uzrok može biti taj da se ne koristi odgovarajući papir. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom. Točno navedite i format i vrstu papira.
Promijenite postavku za <Ispravljanje uvijanja papira>. Učinak je bolji uz <Način 2> nego uz <Način 1>. Najprije isprobajte <Način 1>.
NAPOMENA
Postavljanje boljeg učinka poboljšanja može uzrokovati blijede dokumente ili sporiji ispis.
Ponovno umetnite papir tako da promijenite stranu ispisa (prednja strana / stražnja strana).
VAŽNO
Simptom se može u rijetkim slučajevima pogoršati ovisno o papiru. Ako se to dogodi, promijenite stranu ispisa da biste ponovno ispisivali na prethodnoj strani.

Koristite li papir koji je upio vlagu?

Zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Promijenite postavku <Vrsta papira> da biste postavili tanji papir. Primjerice, ako je trenutna postavka <Obični 1>, promijenite je u <Tanki 1>.
Promijenite postavku za <Ispravljanje uvijanja papira>. Učinak je bolji uz <Način 2> nego uz <Način 1>. Najprije isprobajte <Način 1>.
NAPOMENA
Postavljanje boljeg učinka poboljšanja može uzrokovati blijede dokumente ili sporiji ispis.