> Otklanjanje zaglavljenog papira > Ako se papir stalno zaglavljuje
54XC-07H

Ako se papir stalno zaglavljuje

Mogući su uzrok ostaci papira ili strana tijela u unutrašnjosti uređaja ili papir nije pravilno umetnut. Provjerite sljedeće.

Ima li u unutrašnjosti uređaja ostataka papira ili stranih tijela?

Provjerite ima li u unutrašnjosti uređaja ostataka papira ili stranih tijela.

Je li papir pravilno umetnut?

Dobro razlistajte snop papira da listovi ne budu slijepljeni.
Provjerite je li papir ispravno umetnut.
Provjerite je li umetnut odgovarajući broj listova papira te koristi li se odgovarajući papir.

Dolazi li do zaglavljivanja papira prilikom ispisivanja na poleđinu već ispisanog papira (ručni obostrani ispis)?

Izravnajte sve nabore na ispisanom papiru.
Potvrdite okvir [Print on the Other Side] na kartici [Paper Source] u upravljačkom programu za pisač. Postavka [Print on the Other Side] možda se neće prikazivati, ovisno o postavkama upravljačkog programa pisača. Informacije o prikazivanju te postavke potražite u priručnicima odgovarajućih upravljačkih programa na web-mjestu s priručnicima na mreži.
VAŽNO
Za ispis na poleđinu ispisanog papira možete koristiti samo papir ispisan na istom uređaju. Nemojte koristiti papir ispisan na nekom drugom pisaču ili višenamjenskom uređaju.