> Problemi ne prestaje > Kada problem nije moguće riješiti
54XC-0E7

Kada problem nije moguće riješiti

Obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
VAŽNO
Uređaj nemojte sami rastavljati ni popravljati.
Ako sami rastavite ili pokušate popraviti uređaj, možda ćete poništiti jamstvo.

Kada se obraćate tvrtki Canon

Kada se obraćate tvrtki Canon, pripremite sljedeće informacije:
Naziv proizvoda (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Distributera kod kojeg ste kupili uređaj
pojedinosti o problemu (što ste učinili i što se potom dogodilo)
Serijski broj (nalazi se na naljepnici na stražnjoj strani uređaja)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
NAPOMENA
Provjeravanje serijskog broja na upravljačkoj ploči
Odaberite <Nadzor statusa>  <Podaci o uređaju>  <Serijski broj>.