> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Na praznom području pojavljuju se paslike
54XC-028

Na praznom području pojavljuju se paslike

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da u spremnicima ponestaje tonera. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.

Pojavljuje li se pomak slike na istoj stranici? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Promijenite postavku za <Ispravlj. pomaka na vrućini 1>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako ste postavili na <Uključ.>, toner možda neće biti pravilno pričvršćen, pa će ispisi biti blijedi.

Pojavljuje li se pomak slike prilikom neprekidnog ispisa?

Promijenite postavku za <Ispravlj. pomaka na vrućini 2>. Ako postavite na <Uključ.>, mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako ste postavili na <Uključ.>, gustoća ispisa može biti nejednolika.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku. Zamijenite Spremnik tonera.