> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Na rubu ispisa pojavljuju se mrlje
54XC-026

Na rubu ispisa pojavljuju se mrlje

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da postoji problem s postavkama papira. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom. Također, postavite ispravnu veličinu i vrstu papira.

Ispisujete li podatke bez margina?

Taj se problem pojavljuje ako je u upravljačkom programu pisača postavljen ispis bez margina. Provjerite jeste li oko dokumenta koji želite ispisati postavili margine.
Kartica [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Pojavljuju li se mrlje na ispisima kad obavljate kontinuiran ispis? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

To se može dogoditi kad kontinuirano ispisujete dokumente koji sadrže brojne slike s polutonovima*. Promijenite postavku za <Auto čišćenje fiks. jedinice> ili <Red. čišćenje fiks. jedinice>. Ako postavite <Auto čišćenje fiks. jedinice>, možete konfigurirati automatsko čišćenje sklopa za fiksiranje i tako spriječiti mrljanje. Ako <Red. čišćenje fiks. jedinice> postavite na višu razinu, učestalost redovitog čišćenja se povećava.
* Polutonovi koji se upotrebljavaju za tablične ćelije, grafikone, pozadine prezentacijskih materijala, fotografije i sl.
NAPOMENA
Prilikom svakog izvođenja čišćenja uz postavku <Auto čišćenje fiks. jedinice> izbacuje se list papira.
Ako <Red. čišćenje fiks. jedinice> postavite na višu razinu, ispis će biti sporiji.
Ako se simptom ne poboljša nakon promjene postavke <Red. čišćenje fiks. jedinice> ili ako ne želite postaviti <Auto čišćenje fiks. jedinice>, izvedite <Izvrši čišćenje fiks. jedinice (smanji mrljanje stražnje strane papira)>.
NAPOMENA
Ta će radnja biti učinkovitija ako je izvedete sat vremena nakon dovršetka prethodnog ispisa.