> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Donja strana papira je zamrljana
54XC-02L

Donja strana papira je zamrljana

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da jedinica za fiksiranje prljava. Provjerite sljedeće.

Jeste li umetnuli papir manji od veličine potrebne za ispis podataka?

Provjerite odgovara li format papira veličini podataka za ispis.

Jeste li očistili jedinicu za fiksiranje?

Očistite jedinicu za fiksiranje

Pojavljuju li se mrlje na ispisima kad obavljate kontinuiran ispis? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

To se može dogoditi kad kontinuirano ispisujete dokumente koji sadrže brojne slike s polutonovima*. Promijenite postavku za <Auto čišćenje fiks. jedinice> ili <Red. čišćenje fiks. jedinice>. Ako postavite <Auto čišćenje fiks. jedinice>, možete konfigurirati automatsko čišćenje sklopa za fiksiranje i tako spriječiti mrljanje. Ako <Red. čišćenje fiks. jedinice> postavite na višu razinu, učestalost redovitog čišćenja se povećava.
* Polutonovi koji se upotrebljavaju za tablične ćelije, grafikone, pozadine prezentacijskih materijala, fotografije i sl.
NAPOMENA
Prilikom svakog izvođenja čišćenja uz postavku <Auto čišćenje fiks. jedinice> izbacuje se list papira.
Ako <Red. čišćenje fiks. jedinice> postavite na višu razinu, ispis će biti sporiji.
Ako se simptom ne poboljša nakon promjene postavke <Red. čišćenje fiks. jedinice> ili ako ne želite postaviti <Auto čišćenje fiks. jedinice>, izvedite <Izvrši čišćenje fiks. jedinice (smanji mrljanje stražnje strane papira)>.
NAPOMENA
Ta će radnja biti učinkovitija ako je izvedete sat vremena nakon dovršetka prethodnog ispisa.