> Kada ne možete ispravno ispisivati > Rezultati ispisa nisu zadovoljavajući > Ispisi su blijedi
54XC-02A

Ispisi su blijedi

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da u spremnicima ponestaje tonera. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom. Točno navedite i format i vrstu papira.

Koristite li papir na kojemu je previše papirnate prašine? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Korištenje papira s previše papirnate prašine može uzrokovati blijeđenje ili ispis s crtama. Ako <Ispra. sliku blij. zbog praš.> postavite na <Uključ.> mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, ispis može biti sporiji.

Blijedi li ispis ili nije jednake gustoće ovisno o vrsti papira ili uvjetima okruženja?

Promijenite postavku za <Poboljšanje fiksiranja>. Promjena postavke načina rada može riješiti problem.
NAPOMENA
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Učinak je bolji uz <Način 2> nego uz <Način 1>. Najprije isprobajte <Način 1>.
Postavljanje boljeg učinka poboljšanja može uzrokovati savijanje ispisa ili sporiji ispis.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Ako postavite na <Uključ.>, u praznim područjima mogu se prikazivati sjenke slika.

Koristite li uređaj u okruženju s visokom razinom vlage? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Ako <Smanji zamrljanje tonera 2> postavite na <Način 2> mogli biste riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Način 2>, ispisi mogu biti savijeni.

Je li uređaj postavljen u okruženje u kojemu se temperatura vrlo brzo i snažno mijenja?

Ako se temperatura brzo mijenja u okruženju u kojem se nalazi uređaj, dolazi do kondenzacije koja može uzrokovani blijeđenje ili razmazivanje slika i teksta. Ako je mogućnost <Način uklanjanja kondenzacije> postavljena na <Uključ.>, uklonit će se kondenzacija iz uređaja. Uklanjanje kondenzacije može se izvršiti automatski zbog promjene temperature.
VAŽNO
Dok se kondenzacija uklanja, ispis se ne može ispravno izvršiti, a papir će izaći prazan.
Ako mogućnost postavite na <Uključ.>, uređaj mora ostati uključen da bi se učinak uklanjanja kondenzacije održao.
Ako postavite na <Uključ.>, onemogućuje se postavka automatskog isključivanja.

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera u spremnicima te po potrebi zamijenite spremnike tonera.
Bez obzira na prikazanu razinu tonera, možda je prošao je vijek trajanja spremnika tonera zbog okruženja uređaja i smanjenja kvalitete materijala u spremniku. Zamijenite Spremnik tonera.

Blijedi li ispis odmah nakon zamjene spremnika tonera?

Ispis može biti blijed odmah nakon zamjene spremnika tonera novima. U tom slučaju postavljanje stavke <Sm. Blijed isp.nak.zamj.ul.> na <Uključ.> može riješiti problem.
NAPOMENA
Ako postavite na <Uključ.>, ta će postavka stupiti na snagu prilikom sljedeće zamjena spremnika tonera.
Odmah nakon zamjene spremnika potrebno je neko vrijeme da bi se toner ravnomjerno rasporedio unutar spremnika.