> Uobičajeni problemi > Uređaj ne funkcionira
54XC-001

Uređaj ne funkcionira

Možda kabel za napajanje i drugi kabeli nisu povezani kako treba ili je uređaj u modu mirovanja. Provjerite sljedeće.

Je li uređaj uključen? Je li kabel za napajanje priključen?

Ako je uređaj uključen a ne odgovara, isključite ga, provjerite je li kabel za napajanje ispravno priključen, a zatim ponovno uključite uređaj.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice i uređaja pa ga ponovno priključite.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice pa ga uključite u neku drugu utičnicu.
Provjerite napaja li se uređaj putem kabela za napajanje. Zamijenite kabel nekim drugim ili pomoću voltmetra provjerite nije li kabel prekinut.

Je li uređaj upravo uključen?

Pričekajte trenutak da se uređaj uključi.

Jesu li svi kabeli priključeni kako treba?

Provjerite jesu li ti kabeli ispravno priključeni. Pazite da ne pomiješate kabelske priključke.
USB priključak (za priključivanje USB uređaja)
USB priključak (za povezivanje s računalom)
LAN priključak
Priključak za telefonsku liniju

Je li aktivirano stanje mirovanja?

Ako uređaj određeno vrijeme ne koristite, on će prijeći u stanje mirovanja radi uštede energije te nećete moći njime upravljati. Da biste izašli iz stanja mirovanja, pritisnite tipku s oznakom .