> Problemi s kopiranjem/ispisom > Izlazi prazan papir
54XC-01A

Izlazi prazan papir

Provjerite status spremnika s tonerom.

Jesu li spremnici tonera pravilno umetnuti?

Ponovno umetnite spremnike tonera.

Je li spremnik žutog tonera istrošen?

Provjerite količinu preostalog tonera u spremnicima.