> Problemi s kopiranjem/ispisom > Ispis nije moguć
54XC-016

Ispis nije moguć

Mogući je uzrok taj da postoji neki problem s podacima za ispis ili upravljačkim programom za pisač. Provjerite sljedeće.
Drugi je mogući uzrok problem s mrežom ili USB vezom. Provjerite je li veza ispravna.

Je li papir pravilno umetnut?

Provjerite je li papir ispravno umetnut.

Možete li ispisati probnu stranicu u sustavu Windows?

Ako možete ispisati probnu stranicu u sustavu Windows, problem nije u uređaju ni upravljačkom programu pisača. Provjerite postavke ispisa u aplikaciji.

Je li naziv datoteke dokumenta za ispis predug?

Kada pošaljete zadatak s računala na uređaj, on se šalje s nazivom stvorenim na temelju naziva datoteke dokumenta i naziva aplikacije koja se koristi za računalo. Predug naziv zadatka onemogućit će pravilno slanje, pa pripazite da naziv datoteke dokumenta ne bude predug.

Koriste li sigurnosni softver ili nešto slično?

Provjerite nije li ispis ograničen sigurnosnim softverom ili nekim drugim rezidentnim softverom.

Dolazi li do kvara kada pokušavate ispisati neki konkretni dokument ili ispisujete iz neke konkretne aplikacije?

Stvorite predmetni dokument od nule ili uvezite njegov sadržaj u novu datoteku, a zatim ga pokušajte ponovno ispisati.
Provjerite može li se dokument ispisati iz neke druge aplikacije. Ako je rezultat uspješan, to pokazuje da postoji problem s izvornom aplikacijom. Obratite se proizvođaču aplikacije

Postoji li kakav problem s upravljačkim programom pisača?

Ponovno instalirajte upravljački program pisača.
Provjerite je li veličina papira ili izlazna veličina pravilno postavljena.
Provjerite je li omogućena dvosmjerna komunikacija. Ako je onemogućena, omogućite je i ponovno pokrenite računalo.

Je li koji zadatak ostao nezavršen?

Ako je ispis prekinut zbog nekog razloga zadatak će ostati u uređaju jer podaci čekaju na ispis. U tom slučaju uređaj možda neće funkcionirati ili reagirati čak i ako primi novu naredbu za ispis. Izbrišite zaostali zadatak, a zatim pokušajte ponoviti ispisivanje.

Ispisujete li s naredbom Ipr?

Za neprekidan ispis podataka iz PDF datoteke s pomoću naredbe Ipr ispisujte jedan zadatak ispisa za drugim u intervalima u skladu s postavkom <Istek vremena>.

Je li se pojavila pogreška?

Da biste utvrdili je li došlo do bilo kakve pogreške tijekom ispisa, provjerite zapisnik poslova.

Možete li ispisivati s drugih računala?

Ako ispis nije moguć ni na drugim računalima, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.