> Problemi s faksom/telefonom > Automatsko prebacivanje između telefona i faksa nije moguće
54XC-01S

Automatsko prebacivanje između telefona i faksa nije moguće

Mogući je uzrok da su način primanja ili postavke primanja pogrešne ili pak ponestaje slobodnog memorijskog prostora. Provjerite sljedeće.

Je li uređaj konfiguriran na automatsko prebacivanje iz telefonskog načina rada u način rada za faksiranje i obrnuto?

Provjerite je li način primanja postavljen na mogućnost <Faks/tel. (auto. prebacivanje)>, <Telefonska sekretarica> ili <Mrežni prekidač>.
Kada je postavljena stavka <Telefonska sekretarica>, provjerite je li telefonska sekretarica povezana s ovim uređajem i napaja li se te je li poruka za glasovni odgovor pravilno snimljena.

Ponestaje li slobodnog memorijskog prostora?

Ispišite, pošaljite ili izbrišite nepotrebne podatke pohranjene u memoriji.

Nije li postavka za <Početak zvonjenja> prekratka?

Ako je postavka za <Početak zvonjenja> prekratka, primanje faksa možda nije otkriveno, što dovodi do zvonjenja vanjskog telefona. Postavite dovoljno dug <Početak zvonjenja>.

Nije li telefonska linija u slabom stanju?

Ako je telefonska linija u slabom stanju, promijenite postavku za <Brzina započinjanja RX-a>.

Podržava li uređaj za slanje signal za identifikaciju faksa (CNG signal)?

Dolazni poziv s uređaja koji nije sposoban za prijenos signala za identifikaciju faksa neće prebaciti taj uređaj u način rada za primanje faksova. Primite faks ručno.