> Problemi s faksom/telefonom > Primanje faksova nije moguće
54XC-01K

Primanje faksova nije moguće

Uzrok može biti pogrešan način primanja ili pogrešne postavke primanja. Provjerite sljedeće.

Primate li faks automatski?

Provjerite je li način primanja postavljen na mogućnost <Faks/tel. (auto. prebacivanje)>, <Auto>, <Telefonska sekretarica> ili <Mrežni prekidač>.
Kada je postavljena stavka <Telefonska sekretarica>, provjerite je li telefonska sekretarica povezana s ovim uređajem i napaja li se te je li poruka za glasovni odgovor pravilno snimljena.
Možda nema dovoljno memorijskog prostora. Ispišite, pošaljite ili izbrišite nepotrebne podatke pohranjene u memoriji.

Primate li faks ručno?

Provjerite je li način primanja postavljen na mogućnost <Ručno>.
Prije spuštanja slušalice odaberite <Pokreni prim.> ili unesite ID broj za daljinsko primanje. Ako najprije spustite slušalicu, komunikacija će biti prekinuta.

Koristite li optičku liniju za primanje faksa?

Uređaj je kompatibilan s analognim linijama. Ako koristite optičku liniju ili IP telefonsku liniju, uređaj će možda neispravno funkcionirati ovisno o okruženju za povezivanje i povezanim uređajima. U tom slučaju obratite se davatelju usluge optičke telefonske linije ili IP telefona.

Primate li faksove iz usluga obavijesti o faksu?

Provjerite koja je trenutna postavka za <Odaberi vrstu linije> da biste bili sigurni da je vrsta telefonske linije postavljena na tonsku liniju.
Ako je postavljena na pulsnu liniju, navedite odredište tako da odaberete tipku Ton na kartici <Unesite odred.>, a zatim unesite odredište. Ako odredište unesete nakon odabira tipke Ton, tonski signali prenose se čak i kada se koristi pulsna linija.
Izvedite operaciju primanja tako da slijedite glasovno vodstvo koje nude usluge obavijesti o faksu.