> Problemi s mrežom > Povezivanje s mrežom nije moguće
54XC-00E

Povezivanje s mrežom nije moguće

Mogući uzrok mogao bi biti da je odabir postavke priključaka ili IP adrese pogrešan. Provjerite sljedeće.
Pogledajte i stavke u nastavku.

Jesu li odabrani točni priključci?

Provjerite postavke priključka.
Kada nema odgovarajućeg priključka, stvorite ga pomoću upravljačkog program za pisač.

Je li IP adresa ispravno postavljena?

Provedite test za povezivanje da biste provjerili je li IP adresa točno postavljena.
U DHCP okruženju, IP adresa automatski se pribavlja. Provjerite je li trenutna IP adresa točno postavljena. Ako IP adresa nije točno postavljena, provjerite je li DHCP funkcija usmjerivača ili pristupna točka omogućena.
NAPOMENA
Po zadanim tvorničkim vrijednostima <DHCP> i <Auto. IP> aktivirani su tako da uređaj automatski pribavi IP adresu.

Podudaraju li se adresni dio podmreže IP adrese uređaja i IP adrese računala?

Ako se adrese podmreže ne podudaraju, promijenite IP adrese uređaja i računala tako da se podudaraju.

Nije li možda komunikacija na računalu ograničena vatrozidom?

Ako su IP adrese ili MAC adresa netočno unesene, nećete moći pristupiti uređaju. U tom se slučaju morate poslužiti upravljačkom pločom da biste postavili <Filtar IPv4 adresa>, <Filtar IPv6 adresa> ili <Filtar MAC adresa> na <Isključ.>.

Ako je uređaj isključen i ponovno uključen, je li komunikacija onemogućena?

Kada je uređaj isključen pa ponovno uključen, može se dogoditi da je uređaju dodijeljena neka druga IP adresa od one koja se koristila. Kada se koristi DHCP, obratite se administratoru mreže i učinite bilo koju od sljedećih postavki.
Postavite <Dinamičko DNS ažur.> na <Uključ.> na uređaju.
Napravite postavku tako da se prilikom svakog pokretanja uređaja dodijeli ista IP adresa.