> Problemi s mrežom > Povezivanje sa zajedničkim pisačem nije moguće
54XC-00L

Povezivanje sa zajedničkim pisačem nije moguće

Provjerite prikazuje li se uređaj među zajedničkim pisačima na mreži, uključujući poslužitelj za ispis.
Ako se ne prikazuje, obratite se administratoru mreže ili poslužitelja.