> Problemi sa skeniranjem > Na skeniranim dokumentima probija boja
54XC-021

Na skeniranim dokumentima probija boja

Do probijanja boje može doći ako postavka gustoće nije pravilna. Provjerite je li prilagodba gustoće pravilna i, po potrebi, promijenite postavku.