> Problemi s USB vezom > Komunikacija s računalom putem USB veze nije moguća
54XC-013

Komunikacija s računalom putem USB veze nije moguća

Mogući je uzrok taj da USB kabel nije pravilno povezan ili da je odabran pogrešan priključak. Provjerite sljedeće.

Je li USB kabel ispravno priključen?

Provjerite oba priključka kabela: i onaj koji je priključen u uređaj i onaj drugi koji je priključen u računalo.
Plosnati priključak: priključite ga u USB priključak računala
Kvaratasti priključak: priključite ga u USB priključak uređaja.
Promijenite USB kabel. Ako koristite dugi USB kabel, zamijenite ga kratkim.
Ako koristite USB koncentrator, priključite uređaj izravno na računalo pomoću USB kabela. Ako komunikacija nije moguća samo kada se koristi USB sabirnica, obratite se proizvođaču USB sabirnice.

Jeste li odabrali ispravan priključak?

Provjerite postavke priključka.
Ako nema priključka za korištenje ili niste sigurni, ponovno instalirajte upravljački program pisača. Kada ponovno instalirate upravljački program pisača, ispravni će se priključak stvoriti automatski.

Je li USB priključak na računalu ispravan?

Ponovo pokrenite i računalo i uređaj. Ako se računalo isporučuje s više USB priključaka, priključite USB kabel u neki drugi USB priključak.