> Problemi s USB vezom > Uključivanje uređaja uzrokuje uključivanje računala
54XC-014

Uključivanje uređaja uzrokuje uključivanje računala

Do toga može doći u okruženju u kojem su Mac i uređaj međupovezani USB kabelom.
Povežite USB kabel, a zatim uključite računalo. Povezivanje USB sabirnice može riješiti problem.