> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Del strani ni natisnjen
54Y8-060

Del strani ni natisnjen

Možen vzrok je lahko težava z nastavitvami roba ali napačno naloženim papirjem. Preverite naslednje.

Ali tiskate podatke brez robov?

To se zgodi, če v gonilniku tiskalnika ni nastavljenega roba. Preverite, ali so na dokumentu, ki ga izpisujete, nastavljeni robovi.
Zavihek [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Ali so vodila za papir poravnana z robovi papirja?

Če so vodila za papir preohlapna ali pretesna, del dokumenta morda ne bo natisnjen.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.