> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Na hrbtni strani papirja so madeži
54Y8-065

Na hrbtni strani papirja so madeži

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali umazana fiksirna enota. Preverite naslednje.

Ali ste naložili papir, ki je manjši od velikosti podatkov za tiskanje?

Poskrbite, da se velikost papirja ujema z velikostjo podatkov za tiskanje.

Ali ste očistili fiksirno enoto?

Očistite fiksirno enoto.

Ali se na papirju pojavijo proge, kadar sliko s poltonom, kot je fotografija, tiskate na majhen kos težkega papirja?

Spremenite nastavitev za <Izbolj. fiks. za težek majhen papir>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če nastavite možnost <Vklopi>, bo tiskanje počasnejše.