> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Natisnjene črtne kode ni mogoče prebrati
54Y8-0CH

Natisnjene črtne kode ni mogoče prebrati

Naprava morda ne bo mogla prebrati majhne črtne kode oz. črtne kode iz debelih črt.
Povečajte črtno kodo.
Če je smer črt v črtni kodi pravokotna na smer izhoda papirja, obrnite sliko za 90 stopinj, tako da so črte vzporedne s smerjo izhoda papirja.
Če težave tudi po izvedbi zgoraj napisanega postopka ne odpravite, spremenite način prek možnosti [Barcode Adjustment Mode] v gonilniku tiskalnika. Učinek izboljšave je najmanjši pri uporabi možnosti [Mode 1], največji pa pri uporabi možnosti [Mode 5]. Prilagajanje preizkusite najprej z možnostjo [Mode 1].
Zavihek [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Izberite način
OPOMBA
Če je učinek izboljšave močnejši, gostota izpisov postane manjša.
Način [Barcode Adjustment Mode] morda ne bo prikazan odvisno od nastavitev gonilnika tiskalnika. Če želite informacije o tem, kako prikazati ta način, glejte priročnike za ustrezne gonilnike na spletnem mestu, kjer so na voljo spletni priročniki.
Če je določena možnost [Barcode Adjustment Mode], je nastavitev <Poprav. nejasnih slik> onemogočena. Če poleg tega določite [Mode 4] ali [Mode 5], bo tiskanje počasnejše.