> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Črne pike
54Y8-0CE

Črne pike

Fiksirna enota je morda umazana. Očistite fiksirno enoto.