> Če ne morete pravilno izpisovati > Papir se viha ali mečka > Papir se viha
54Y8-0CL

Papir se viha

Možen vzrok je lahko uporaba neustrezne strani papirja. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem. Poleg tega tudi pravilno določite nastavitve za velikost in vrsto papirja.
Spremenite nastavitev za <Popravek vihanja papirja>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo tiskanje morda počasnejše.
Znova naložite papir tako, da spremenite stran za tiskanje (sprednja/hrbtna stran).
POMEMBNO
V redkih primerih se težava lahko poslabša, kar je odvisno od papirja. Če se to zgodi, razveljavite spremembo na strani za tiskanje.

Ali uporabljate vlažen papir?

Zamenjajte ga z ustreznim papirjem.
Nastavitev za možnost <Vrsta papirja> spremenite na nastavitev za tanjši papir. Če je trenutna nastavitev na primer <Navadni 1>, jo spremenite v <Tanek 1>.
Spremenite nastavitev za <Popravek vihanja papirja>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo tiskanje morda počasnejše.