> Težav ni mogoče odpraviti > Če težave ni mogoče odpraviti
54Y8-0EC

Če težave ni mogoče odpraviti

Obrnite se na prodajalca ali servis.
POMEMBNO
Naprave ne razstavite in ne spreminjajte sami
Če napravo sami razstavite ali popravite, garancija morda ne bo več veljala.

Stik z družbo Canon

Ko stopite v stik z nami, imejte pripravljene te podatke:
Ime izdelka (MF455dw / MF453dw)
Prodajalca, kjer ste kupili napravo
Podrobnosti težave (kaj ste naredili in kaj se je potem zgodilo)
Serijsko številko (najdete jo na nalepki na hrbtni strani naprave)
OPOMBA
Preverjanje serijske številke na nadzorni plošči
Izberite <Nadzor stanja>  <Podatki o napravi>  <Serijska številka>.