> Težave z brezžično povezavo LAN > Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti (brezžična povezava LAN)
54Y8-08U

Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti (brezžična povezava LAN)

Možen vzrok so lahko napačne nastavitve povezave naprave, brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke. Preverite naslednje.
Glejte tudi spodnje točke.

Ali je naprava pravilno nameščena in pripravljena na povezavo z omrežjem?

Preverite omrežno povezavo. Če naprava ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN

Ali je ikona brezžičnega omrežja LAN prikazana na zaslonu Domov?

Preverite, ali je izbrana brezžična povezava LAN.

Ali ste preverili nastavitve brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke?

Preverite, ali je omrežni ključ pravilno nastavljen.
OPOMBA
Če želite izvedeti več o preverjanju omrežnega ključa, glejte priročnik za brezžični usmerjevalnik ali dostopno točko ali se obrnite na proizvajalca.
Prepričajte se, da ni izbran šifrirni ključ (šestnajstiški), ki je bil ustvarjen samodejno. Če želite omogočiti komunikacije, ne da bi spremenili nastavitve brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke, konfigurirajte nastavitve brezžične povezave LAN z ročnim vnosom.
Če je brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka nastavljena tako, kot je opisano spodaj, spremenite nastavitve usmerjevalnika.
Funkcija filtriranja paketov naslovov MAC je zavrnila naslov MAC naprave in računalnika*.
Če je za brezžične komunikacije uporabljen samo IEEE 802.11n, je izbran WEP ali pa je način šifriranja WPA/WPA2 nastavljen na TKIP.
*Funkcija, ki dovoli samo komunikacije z napravami z določenimi naslovi MAC in prepoveduje druge komunikacije.

Ali sta SSID za brezžični usmerjevalnik ali dostopno točko, s katero je povezan računalnik, in SSID za brezžični usmerjevalnik ali dostopno točko, s katero je povezana naprava, enaka?

Preverite nastavitve naprave in računalnika.
Preverjanje imena SSID, s katerim je povezana naprava 
Preverjanje imena SSID, s katerim je povezan računalnik 
Če se razlikujeta, ponastavite nastavitve brezžične povezave LAN te naprave.
OPOMBA
Ko ponastavite nastavitve brezžične povezave LAN
Za brezžični usmerjevalnik ali dostopno točko izberite tistega z imenom, s katerim ima vzpostavljeno povezavo računalnik.