> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Na natisih se pojavljajo madeži
54Y8-050

Na natisih se pojavljajo madeži

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali težava z okoljem delovanja. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali se madeži pojavijo, kadar uporabljate napravo v okolju z nizko stopnjo vlažnosti?

Spremenite nastavitev za <Način za nizko vlago>. Učinek izboljšave je boljši z nastavitvijo <Način 2> kot z nastavitvijo <Način 1>. Najprej poskusite uporabiti <Način 1>.
OPOMBA
Če določite <Način za nizko vlago>, bo gostota natisov morda nižja ali neenakomerna, če napravo uporabljate v okolju z visoko stopnjo vlažnosti.

Ali se madeži pojavljajo na izpisih glede na vrsto papirja ali delovno okolje?

Spremenite nastavitev za <Poprav. nejasnih slik>. Učinek izboljšave je najmanjši pri uporabi možnosti <Način 1>, največji pa pri uporabi možnosti <Način 4>. Prilagajanje preizkusite najprej z možnostjo <Način 1>.
OPOMBA
Če nastavite večji učinek izboljšave, bodo natisi morda imeli manjšo gostoto ali pa bo tiskanje počasnejše. Posledica so lahko tudi manj ostri robovi in bolj grobe podrobnosti.
Če je možnost [Barcode Adjustment Mode] v gonilniku tiskalnika določena, je nastavitev <Poprav. nejasnih slik> onemogočena.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.

Ali se madeži pojavljajo na izpisu kopirnega opravila glede na vrsto papirja ali okoljske pogoje?

Težavo lahko odpravite tako, da spremenite nastavitev <Poprav. nejasnih slik za kop.>. Učinek izboljšave je najmanjši pri uporabi možnosti <Način 1>, največji pa pri uporabi možnosti <Način 3>.
OPOMBA
Če nastavite večji učinek izboljšave, bodo natisi morda imeli manjšo gostoto.