> Če ne morete pravilno izpisovati > Papir se viha ali mečka > Papir se mečka
54Y8-05E

Papir se mečka

Možen vzrok je lahko napačno naložen papir ali uporaba neustreznega papirja. Preverite naslednje.

Ali je papir pravilno naložen?

Če papir ni naložen do oznake za omejitev nalaganja ali ga naložen postrani, se lahko zmečka.

Ali uporabljate vlažen papir?

Zamenjajte ga z ustreznim papirjem.

Ali do te težave pride pri tiskanju na navaden ali tanek papir?

Spremenite nastavitev za <Popravek gubanja papirja>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če možnost nastavite na <Vklopi>, bo natis morda zbledel ali pa bo tiskanje počasnejše.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.