> Če ne morete pravilno izpisovati > Podajanje papirja ni pravilno > Izpisi so postrani
54Y8-05J

Izpisi so postrani

Če sta vodili za papir preohlapni ali pretesni, so izpisi postrani. Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.