> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Na hrbtni strani papirja so madeži
54Y8-0AL

Na hrbtni strani papirja so madeži

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali umazana fiksirna enota. Preverite naslednje.

Ali ste naložili papir, ki je manjši od velikosti podatkov za tiskanje?

Poskrbite, da se velikost papirja ujema z velikostjo podatkov za tiskanje.

Ali ste očistili fiksirno enoto?

Očistite fiksirno enoto.