> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Natisi so zbledeli
54Y8-0AC

Natisi so zbledeli

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali izpraznjene kartuše s črnilom. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem. Poleg tega tudi pravilno določite nastavitve za velikost in vrsto papirja.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.

Ali so izpisi zbledeli, ko tiskate kuverte?

Natisi bodo morda zbledeli, če boste tiskali na ovojnice z grobimi površinami. Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Način ovojnice z grobo površ.> nastavite na <Vklopi>. Vendar pa bo tiskanje morda počasnejše.
OPOMBA
<Način ovojnice z grobo površ.> deluje le, če je vrsta papirja nastavljena na <Ovojnica 2>.
Če jo nastavite na <Vklopi>, bo nastavitev <Popravek vihanja papirja> onemogočena.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Ne glede na prikazano raven tonerja je kartuša s tonerjem morda dosegla konec svoje življenjske dobe zaradi okoljskih pogojev naprave in propadlega materiala v kartuši. Zamenjajte kartušo s tonerjem.