> Če ne morete pravilno izpisovati > Podajanje papirja ni pravilno
54Y8-0AX

Podajanje papirja ni pravilno

Če papir ni pravilno podan, preizkusite naslednje rešitve.