> Težave s pošiljanjem optično prebranega dokumenta > Optično prebranih dokumentov ni mogoče poslati
54Y8-094

Optično prebranih dokumentov ni mogoče poslati

Možen vzrok so lahko napačne nastavitve pošiljanja ali nastavitve strežnika. Preverite naslednje.
Drug morebiten vzrok je lahko težava s povezavo med napravo in računalnikom. Glejte tudi spodnje točke.

Ali je e-poštni naslov naprave nastavljen?

Preverite, ali je e-poštni naslov pravilno nastavljen.

Ali so podatki o prejemniku pravilno določeni?

Preverite, ali so podatki o prejemniku pravilno nastavljeni.

Ali je e-pošto mogoče poslati iz računalnika?

Preverite, ali lahko pošljete e-pošto z istim e-poštnim strežnikom kot za napravo.

Ali so nastavitve za pošiljanje e-pošte pravilne?

Preverite osnovne nastavitve pošiljanja e-pošte.
Za konfiguriranje podrobnih nastavitev za preverjanje pristnosti POP pred pošiljanjem ali za šifrirane komunikacije uporabite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).

Ali so nastavitve strežnika SMTP ali DNS pravilne?

Če e-pošte ni mogoče poslati, preverite, ali je strežnik SMTP ali DNS pravilno nastavljen.

Ali so informacije o strežniku, na primer geslo, pravilne?

Preverite, ali so prijavno geslo in drugi elementi informacij o strežniku pravilno registrirani.

Ali je velikost podatkov priloženih datotek prevelika?

Zmanjšajte velikost podatkov datotek za pošiljanje prek e-pošte.

Ali so nastavitve pošiljanja SMB pravilne?

Preverite nastavitve pošiljanja SMB.
OPOMBA
V nekaterih omrežjih boste morda morali določiti še dodatne nastavitve. Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev ali omrežnega skrbnika.
Za omogočanje TLS za e-pošto.
Za spreminjanje številk vrat.