> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Natisi so zbledeli
54Y8-02A

Natisi so zbledeli

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali izpraznjene kartuše s črnilom. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem. Poleg tega tudi pravilno določite nastavitve za velikost in vrsto papirja.

Ali uporabljate papir, ki vsebuje preveč prašnih delcev papirja? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Če uporabite papir, na katerem je veliko prašnih delcev papirja, bodo natisi morda zbledeli ali progasti. Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Popr. pošk.sl. zar. pap.prahu> nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo tiskanje morda počasnejše.

Ali je natis zbledel oziroma je gostota natisa neenakomerna glede na vrsto papirja in okoljske pogoje?

Spremenite nastavitev za <Izboljšano fiksiranje>. Težavo lahko odpravite tako, da spremenite nastavitev načina.
OPOMBA
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Učinek izboljšave je boljši z nastavitvijo <Način 2> kot z nastavitvijo <Način 1>. Najprej poskusite uporabiti <Način 1>.
Če nastavite večji učinek izboljšave, bodo natisi morda nagubani ali pa bo tiskanje počasnejše.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Če uporabite nastavitev <Vklopi>, se lahko na praznih območjih pojavijo odtisi.

Ali uporabljate napravo v okolju z visoko stopnjo vlažnosti? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Zmanj. fiks. mad. ton. 2> nastavite na <Način 2>.
OPOMBA
Če izberete <Način 2>, bodo natisi morda nagubani.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Ne glede na prikazano raven tonerja je kartuša s tonerjem morda dosegla konec svoje življenjske dobe zaradi okoljskih pogojev naprave in propadlega materiala v kartuši. Zamenjajte kartušo s tonerjem.

Ali so natisi takoj po zamenjavi kartuše s tonerjem zbledeli?

Natisi bodo takoj po zamenjavi izrabljenih kartuš s tonerjem z novimi morda zbledeli. V tem primeru boste težavo morda odpravili tako, da boste možnost <Manj Bled tisk po menj. kart.> nastavili na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo nastavitev uporabljena pri naslednji zamenjavi kartuš s tonerjem.
Takoj po zamenjavi kartuše je potrebno nekaj časa, da se toner enakomerno porazdeli po kartuši.