> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Pojavijo se bele pike
54Y8-02J

Pojavijo se bele pike

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali težava z okoljem delovanja. Preverite naslednje.

Ali uporabljate vlažen papir?

Zamenjajte ga z ustreznim papirjem.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.

Ali se pri dvostranskem tiskanju pojavi praznina na vodilnem robu papirja? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Pri 2-stranskem tiskanju na tanek papir se lahko na hrbtni strani papirja na vodilnem robu pojavi praznina. Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Pop praz na zad st: 2-st tisk> nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete možnost <Vklopi>, bo kakovost izpisa morda slabša.

Ali se praznina pojavi na vodilnem robu papirja? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Pri tiskanju na tanek papir se lahko na vodilnem robu papirja pojavi praznina. Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Popravek praznine> nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bodo natisi morda zbledeli.

Ali prihaja do takšne neenakomerne gostote tiskanja, da je natis podoben vzorcu vodnih kapljic?

Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Zmanjšaj vzorec v obl. kaplje> nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete možnost <Vklopi>, bo kakovost izpisa morda slabša.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Ne glede na prikazano raven tonerja je kartuša s tonerjem morda dosegla konec svoje življenjske dobe zaradi okoljskih pogojev naprave in propadlega materiala v kartuši.