> Sporočila in kode napak > Ukrepi za posamezno sporočilo
54Y8-004

Ukrepi za posamezno sporočilo

Spodaj preverite morebitne vzroke in rešitve za posamezna sporočila.
Če faksa ni mogoče poslati, je pomnilnik poln ali če pride do napake v delovanju, se na zaslonu prikaže sporočilo.
Morda je uporabljena ponarejena kartuša ali kartuša drugega proizvajalca. Količine v kartuši ni mogoče pravilno prikazati.
Pri overjanju potrdila je prišlo do napake.
Črno-belo kopiranje ni dovoljeno. Na voljo je samo barvno kopiranje.
Črno-belo tiskanje ni dovoljeno. Na voljo je samo barvno tiskanje.
Analiza potrdila overovitvenega strežnika ni mogoča.
Vrste prejemnika ni mogoče spremeniti za prejemnike, registrirane v skupini.
Dostopne točke ni mogoče najti.
Tiskanje ni mogoče. Vstavljena je kartuša, ki je ni izdelal Canon ali je ponarejena.
Tiskanje SPR podatkov ni mogoče.
Sprejemanje faksa ni mogoče. Prepričajte se, ali je pošiljatelj pravilno poslal faks.
Slike ni mogoče prepoznati.
Pošiljanje ni mogoče, ker je določen več kot en prejemnik.
Prejemnikov v skupini ali več prejemnikov hkrati ni mogoče določiti.
Prejemnikov v skupini ni mogoče določiti, ko je slušalka odložena.
Uporaba teh nastavitev ni mogoča. Pošiljanje določenemu prejemniku ni dovoljeno.
Napaka v komunikaciji s kartušo Morda je uporabljena ponarejena kartica ali kartica drugega proizvajalca.
Napaka v komunikaciji kartuš. Tiskanje ni mogoče. Vstavljena je kartuša, ki je ni izdelal Canon ali je ponarejena.
Spremenite geslo za overovitev.
Preverite nastavitve za overovitev.
Barvno kopiranje ni dovoljeno. Na voljo je le črno-belo kopiranje.
Barvno tiskanje ni dovoljeno. Na voljo je le črno-belo tiskanje.
Kopiranje ni dovoljeno.
Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti.
Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Preverite nastavitve PSK.
Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Doseženo je največje število brezžičnih naprav, ki jih je mogoče povezati z dostopno točko.
Povezava po postopku enostavne povezave prek računalnika ni uspela. Naprava se bo znova zagnala.
Povezave prek omrežja LAN ni bilo mogoče vzpostaviti. Izklopite in vklopite glavno napajanje, nato znova konfigurirajte nastavitve.
Povezave prek sistema WPS ni bilo mogoče vzpostaviti. Počakajte trenutek, nato znova konfigurirajte nastavitve.
Zaznati ni bilo mogoče nobene povezave brezžične naprave.
Čiščenja ni bilo mogoče izvesti.
Popravka ni bilo mogoče izvesti.
Overovitve odprtega sistema ni bilo mogoče izvesti. Preverite nastavitve WEP.
Overovitve ključa v skupni rabi ni bilo mogoče izvesti. Preverite nastavitve WEP.
Neposredna povezava prekinjena.
Enostavna povezava prek računalnika je potekla. Naprava se bo znova zagnala.
Konec življenjske dobe kartuše.
Faksiranje ni dovoljeno.
Napaka overovitve stor. Google Tiskanje v oblaku
Napaka komunikacije stor. Google Tiskanje v oblaku
Vstavite papir.
Skoraj prazna kartuša
Pomnilnik poln (Zaščiteni izpis)
Pomnilnik poln (Preskoči napako)
Tiskanje s pomnilniškega medija ni dovoljeno.
Ni odgovora od prejemnika.
Ni odziva gostitelja.
Papir se je zagozdil.
Velikost in nastavitve papirja se ne ujem.
Pripravite kartušo.
Tiskanje ni dovoljeno.
Oddaljeno optično branje ni dovoljeno.
Optično branje ni dovoljeno.
Nastavite pravilne podatke za overovitev.
Nastavite podatke, ki so potrebni za overovitev.
Določanje in registriranje novih prejemnikov ni dovoljeno.
Potrdilo za overovitveni strežnik je poteklo.
Potrdilo za overovitveni strežnik je nepravilno.
Računalnik ni dovoljen.
Številka faksa je predolga.
Pomnilnik je poln.
Pomnilnik je poln. Znova vnesite nastavitve vrste izvirnika.
Pomnilnik je poln. Optično branje bo preklicano. Ali želite tiskati?
Število vnesenih znakov je nepravilno ali so uporabljeni neveljavni znaki.
Pomnilnik USB ni dovoljen.
Ključ WEP ni pravilno nastavljen. Preverite nastavitve WEP.
Uporabite oddaljeni uporabniški vmesnik za nastavitev podatkov, potrebnih za overovitev.