> Težave z brezžično povezavo LAN > Če naprava ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN
54Y8-011

Če naprava ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN

Z naslednjim postopkom preverite brezžično povezavo LAN.
1
Preverite stanje računalnika.
Ali ste dokončali nastavitve v računalniku in brezžičnem usmerjevalniku ali dostopni točki?
Ali so kabli brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke (tudi napajalni kabel in kabel LAN) pravilno priključeni?
Ali je brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka vklopljena?
Če težave kljub temu ne odpravite
Izklopite napravo in jo znova vklopite.
Počakajte nekaj minut in znova poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem.
2
Preverite, ali je naprava vklopljena.
Če je naprava vklopljena, jo izklopite in znova vklopite.
3
Preverite mesto namestitve naprave in brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke.
Ali je naprava predaleč od brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke?
Ali so med napravo in brezžičnim usmerjevalnikom ali dostopno točko ovire, na primer zidovi?
Ali so blizu naprave drugi aparati, ki oddajajo radijske valove, na primer mikrovalovna pečica ali brezvrvični digitalni telefoni?
4
Znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave LAN.
OPOMBA
Če je brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka nastavljena tako, kot je opisano spodaj, konfigurirajte nastavitve brezžične povezave LAN z ročnim vnosom.
Vklopljen je prikriti način*1.
Vklopi se zavrnitev povezave ANY*2.
Izbere se (šestnajstiški) ključ WEP, ki je bil ustvarjen samodejno.
*1Funkcija, ki onemogoči samodejno zaznavanje imena SSID brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke v drugih napravah.
*2Funkcija, s katero brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka zavrne povezavo, če je SSID v povezani napravi nastavljen na »ANY« ali je prazen.
Če je brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka nastavljena tako, kot je opisano spodaj, spremenite nastavitve usmerjevalnika.
Funkcija filtriranja paketov naslovov MAC je zavrnila naslov MAC naprave in računalnika*3.
Če je za brezžične komunikacije uporabljen samo IEEE 802.11n, je izbran WEP ali pa je način šifriranja WPA/WPA2 nastavljen na TKIP.
*3Funkcija, ki dovoli samo komunikacije z napravami z določenimi naslovi MAC in prepoveduje druge komunikacije.