> Pogoste težave > Indikator napake sveti ali utripa
54Y8-002

Indikator napake sveti ali utripa

Če pride do napake, indikator napake sveti ali utripa. Preverite naslednje.

Ali je papir pravilno naložen?

Preverite, ali je papir pravilno naložen.

Ali se je zagozdil papir?

Preverite, da ni prišlo do zagozditve papirja. Če se papir zagozdi, se na zaslonu prikaže sporočilo. Sledite zaslonskim navodilom za odstranitev zagozdenega papirja.

Ali je na zaslonu prikazano sporočilo?

Če pride do težave, se na zaslonu prikaže sporočilo. Upoštevajte ukrepe, predlagane v sporočilu.

Znova zaženite napravo.

Izklopite napravo in pred ponovnim vklopom naprave počakajte vsaj 10 sekund.
OPOMBA
Ko je težava odpravljena, se indikator napake ugasne, zaslon pa se vrne na zaslon z osnovnimi funkcijami. Če napake ni mogoče odpraviti, se obrnite na prodajalca ali servis.