> Težave s kopiranjem/tiskanjem > Nizka gostota kopiranja
54Y8-01C

Nizka gostota kopiranja

Možen vzrok je lahko umazano kopirno steklo ali podajalnik ali napačne nastavitve kopiranja. Preverite naslednje.

Ali je kopirno steklo ali podajalnik umazan?

Očistite kopirno steklo ali podajalnik.

Ali so nastavitve kopiranja pravilne?

V elementih nastavitev kopiranja preverite nastavitve za kakovost slike in prilagoditev gostote. Po potrebi spremenite nastavitve.

Ali ste spremenili privzete nastavitve kopiranja?

Če ste z možnostjo <Sprememba privzetih nastavitev (Kop.)> spremenili privzete nastavitve tiskanja, inicializirajte nastavitve, da obnovitve tovarniške privzete vrednosti.