> Težave s kopiranjem/tiskanjem > Tiskanje ni mogoče
54Y8-016

Tiskanje ni mogoče

Možen vzrok je lahko težava s podatki za tiskanje ali gonilnikom tiskalnika. Preverite naslednje.
Drug možen vzrok je težava z omrežjem ali povezavo USB. Preverite, ali je povezava pravilna.

Ali je papir pravilno naložen?

Preverite, ali je papir pravilno naložen.

Ali lahko natisnete preizkusno stran Windows?

Če lahko natisnete preizkusno stran Windows, težava ni povezana z napravo ali gonilnikom tiskalnika. Preverite nastavitve tiskanja v aplikaciji.

Ali je ime datoteke z dokumentom za natis precej dolgo?

Ko pošljete opravilo iz računalnika v napravo, je poslano z imenom, ustvarjenim na podlagi imena datoteke dokumenta in imena aplikacije, uporabljene za tiskanje. Predlogo ime opravila lahko onemogoči pravilno pošiljanje, zato se prepričajte, da ime datoteke dokumenta ni predolgo.

Ali uporabljate varnostno ali podobno programsko opremo?

Prepričajte se, da varnostna programska oprema ali druga nameščena programska oprema ne omejuje tiskanja.

Ali pride do napake pri poskusu tiskanja določenega dokumenta ali tiskanja iz določene aplikacije?

Zadevni dokument ustvarite na novo ali uvozite vsebino dokumenta v novo datoteko, nato pa ponovite tiskanje.
Preverite, ali je dokument mogoče natisniti iz druge aplikacije. Če tiskanje uspe, to pomeni, da gre za težavo z izvirno aplikacijo. Obrnite se na izdelovalca aplikacije.

Ali gre za težavo z gonilnikom tiskalnika?

Znova namestite gonilnik tiskalnika.
Preverite, ali je velikost papirja ali izhodna velikost pravilno nastavljena.
Preverite, ali so omogočene dvosmerne komunikacije. Če so onemogočene, jih omogočite in znova zaženite računalnik.

Ali je ostalo nedokončano opravilo?

Če se tiskanje zaradi kakršnega koli razloga prekine, opravilo ostane v napravi kot podatki, ki čakajo na tiskanje. V tem primeru naprava morda ne bo delovala ali se ne bo odzvala tudi v primeru, ko prejme novo navodilo za tiskanje. Izbrišite preostalo opravilo in ponovite tiskanje.

Ali tiskate z ukazom lpr?

Za neprekinjeno tiskanje podatkov PDF z ukazom lpr opravila tiskajte enega za drugim v intervalih, skladnih z nastavitvijo <Potek časa>.

Ali je prišlo do napake?

Če želite preveriti, ali je med tiskanjem prišlo do kakršnih koli napak, si oglejte dnevnik opravil.

Ali lahko tiskate iz drugih računalnikov?

Če tiskanje ni mogoče tudi v drugih računalnikih, se obrnite na prodajalca ali servis.