> Težave s faksom/telefonom > Faksov ni mogoče prejeti
54Y8-01K

Faksov ni mogoče prejeti

Možen vzrok je lahko napačen način sprejema ali napačne nastavitve sprejema. Preverite naslednje.

Ali faks pošiljate samodejno?

Preverite, ali je način sprejema nastavljen na <Faks/Tel (samodejni preklop)>, <Samodejno>, <Odzivnik> ali <Omrežni preklop>.
Če je izbrana nastavitev <Odzivnik>, preverite, ali je odzivnik povezan s to napravo in ali se ob vklopu predvaja pravilno zvočno sporočilo.
Morda v pomnilniku primanjkuje prostora. Natisnite, pošljite ali izbrišite nepotrebne podatke, shranjene v pomnilniku.

Ali fakse prejemate ročno?

Preverite, ali je način za sprejem nastavljen na <Ročno>.
Preden odložite slušalko, izberite <Zač. sprejema> ali vnesite identifikacijsko številko za oddaljeni sprejem. Če najprej odložite slušalko, se komunikacije prekinejo.

Ali za prejemanje faksov uporabljate optično linijo?

Naprava podpira delovanje na analognih linijah. Če uporabljate linijo iz optičnih vlaken ali telefonsko linijo prek IP, naprava morda ne bo delovala pravilno glede na okolje povezave ali povezane naprave. V tem primeru se obrnite na ponudnika optične linije ali telefona IP.

Ali prejemate fakse iz storitev z informacijami o faksih?

Preverite trenutno nastavitev za možnost <Izbira vrste linije> in se prepričajte, da je vrsta telefonske linije nastavljena na tonsko linijo.
Če je nastavljena na pulzno linijo, določite prejemnika tako, da izberete gumb Ton na zavihku <Vnesite prej.>, nato pa vnesite prejemnika. Če prejemnika vnesete za tem, ko izberete gumb Ton, se tonski signali prenesejo tudi, če je uporabljena pulzna linija.
Sprejem izvedite z upoštevanjem glasovnih navodil, ki jih zagotavljajo storitve z informacijami o faksih.