> Težave s faksom/telefonom > Faksov ni mogoče poslati z določitvijo prejemnika v zgodovini pošiljanja
54Y8-01H

Faksov ni mogoče poslati z določitvijo prejemnika v zgodovini pošiljanja

Prikaz zgodovine ni na voljo, če zgodovinski podatki ne obstajajo ali če je funkcija zgodovine omejena. Preverite naslednje.

Ali ste izklopili napravo?

Izklop naprave povzroči izbris shranjenih zgodovinskih podatkov.

Ali ste nastavili možnost <Omejitev novih prejemnikov> na <Vkl>?

Če izberete nastavitev <Vkl>, se zgodovinski podatki, ki so bili shranjeni pred nastavitvijo na <Vkl>, izbrišejo.

Ali ste nastavili možnost <Omeji ponov. pošilj. iz dnev.> na <Vkl>?

Če izberete nastavitev <Vkl>, ne morete določiti prejemnikov iz zgodovine.