> Težave z omrežjem > Orodje Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni prikazano
54Y8-00F

Orodje Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni prikazano

Možen vzrok so lahko napačne omrežne nastavitve ali omejitve, ki veljajo za povezane funkcije. Preverite naslednje.
Omrežna povezava morda ni bila vzpostavljena. Glejte tudi spodnje točke.

Ali so vse potrebne nastavitve za uporabo orodja Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) omogočene?

Preverite, ali sta možnosti <Uporabi HTTP> in <Uporabi daljinski UI> nastavljeni na <Vkl>.

Ali uporabljate strežnik proxy?

Če uporabljate strežnik proxy, dodajte naslov IP naprave na seznam [Izjeme] (naslovi, ki ne uporabljajo strežnika proxy) v pogovornem oknu z nastavitvami za strežnik proxy v spletnem brskalniku.