> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Apar pete pe documentele imprimate
54XL-05U

Apar pete pe documentele imprimate

Este posibil ca hârtia folosită să nu fie adecvată sau există o problemă cu mediul de operare. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară.

Petele apar atunci când utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate scăzută?

Modificaţi setarea pentru <Mod umiditate mică>. Efectul de îmbunătăţire este mai puternic cu <Mod 2> decât cu <Mod 1>. Încercaţi mai întâi cu <Mod 1>.
NOTĂ
Dacă s-a specificat <Mod umiditate mică>, densitatea de imprimare poate fi mai mică sau neregulată când aparatul este utilizat într-un mediu cu umiditate mare.

Dârele apar pe documentele imprimate în funcţie de tipul hârtiei sau de condiţiile de mediu?

Modificaţi setarea <Corectare imagine estompată>. Efectul de îmbunătăţire este cel mai slab cu <Mod 1> şi cel mai puternic cu <Mod 4>. Încercaţi ajustarea începând cu <Mod 1>.
NOTĂ
Setarea unui efect mai puternic de îmbunătăţire poate duce la o densitate mai scăzută a imprimării sau la o viteză de imprimare mai mică. De asemenea, poate avea ca rezultat margini mai şterse şi detalii mai pronunţate.
Dacă s-a specificat [Barcode Adjustment Mode] în driverul imprimantei, setarea <Corectare imagine estompată> este dezactivată.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid şi drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini şi text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător şi să iasă hârtia goală.
Dacă setaţi la <Pornit>, trebuie să menţineţi aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setaţi ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată.

Petele de murdărie de pe rezultatele lucrării de copiere ţin de tipul hârtiei sau de condiţiile de mediu?

Modificarea setării <Cor. imag. estompată pt. cop.> poate rezolva problema. Efectul de îmbunătăţire este cel mai slab cu <Mod 1> şi cel mai puternic cu <Mod 3>.
NOTĂ
Setarea unui efect mai puternic de îmbunătăţire poate duce la o densitate mai scăzută a imprimării.