> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Documentele imprimate sunt gri
54XL-062

Documentele imprimate sunt gri

Este posibil să existe o problemă cu datele de imprimare iniţiale sau în curs de procesare. Verificaţi următoarele.

Documentul original are o culoare de fundal, are pete sau copiaţi un document original cum ar fi un ziar care este imprimat pe hârtie subţire, astfel încât textul sau imaginile de pe cealaltă parte sunt vizibile prin hârtie?

Verificaţi documentul original, apoi ajustaţi densitatea la setările corecte.

Fundalul alb devine întunecat?

Modificaţi setarea <Densitate fundal>. Modificarea setării <Reglare (Manual)> poate rezolva problema.
NOTĂ
În funcţie de culoarea originală, pot fi afectate alte porţiuni în afară de fundal.

Aparatul este instalat într-un mediu corespunzător?

Instalaţi aparatul într-un loc corespunzător.
Puneţi cartuşul de toner într-un loc corespunzător timp de două până la trei ore, apoi încercaţi să imprimaţi din nou. Această procedură poate rezolva problema. Dacă problema persistă, înlocuiţi cartuşul de toner.