> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Reversul hârtiei este pătat
54XL-065

Reversul hârtiei este pătat

Este posibil ca hârtia utilizată să nu fie de tipul corect sau unitatea de fixare este murdară. Verificaţi următoarele.

Aţi încărcat hârtie mai mică decât dimensiunea datelor de imprimat?

Verificaţi pentru a vă asigura că formatul de hârtie corespunde dimensiunii datelor de imprimat.

Aţi curăţat unitatea de fixare?

Curăţaţi unitatea de fixare.

Dacă imprimaţi o imagine în semitonuri precum o fotografie pe o bucată mică de hârtie grea, apar dâre pe partea din spate a hârtiei?

Modificaţi setarea pentru <Red. exfol.tnr. din hârt.mică grea>. Setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.