> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Documentele imprimate sunt estompate
54XL-05Y

Documentele imprimate sunt estompate

Este posibil ca hârtia utilizată să nu fie de tipul corect sau cartuşele au puţin toner. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară. De asemenea, specificaţi corect formatul şi tipul de hârtie.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid şi drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini şi text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător şi să iasă hârtia goală.
Dacă setaţi la <Pornit>, trebuie să menţineţi aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setaţi la <Pornit>, se dezactivează setarea de închidere automată.

Documentele imprimate sunt estompate atunci când imprimaţi pe plicuri?

Când imprimaţi pe plicuri cu suprafaţă dură, este posibil ca rezultatele să apară estompate. Setarea <Mod plic suprafaţă aspră> la <Pornit> poate rezolva problema. În orice caz, este posibil ca viteza de imprimare să scadă.
NOTĂ
<Mod plic suprafaţă aspră> funcţionează doar atunci când setarea tipului de hârtie este <Plic 2>.
Dacă aţi setat <Pornit>, va fi dezactivată setarea <Corecţie ondulaţie hârtie>.

Nivelul de toner disponibil în cartuş este insuficient?

Verificaţi nivelul de toner disponibil în cartuşe şi înlocuiţi cartuşele de toner după cum este necesar.
Indiferent de nivelul afişat pentru toner, este posibil ca acesta să fi ajuns la sfârşitul duratei de viaţă datorită condiţiilor de mediu ale aparatului şi a materialelor deteriorate din cartuş. Înlocuiţi cartuşul de toner.