> Probleme cu conexiunea LAN wireless > Conexiunea este instabilă (lentă sau nu se poate stabili)
54XL-04F

Conexiunea este instabilă (lentă sau nu se poate stabili)

Verificaţi starea conexiunii la reţea sau setările ruterului sau ale punctului de acces wireless.

Aparatul este conectat corect la reţea?

Verificaţi conexiunea la reţea. Când aparatul nu se poate conecta la reţeaua LAN wireless

Aţi verificat setările ruterului sau ale punctului de acces wireless?

Modificaţi canalele ruterului sau ale punctului de acces wireless. Dacă se utilizează mai multe rutere sau puncte de acces wireless, împiedicaţi interferenţele frecvenţelor radio setând canale suficient de îndepărtate precum „ruter A: Ch.1, ruter B: Ch.6, ruter C: Ch.11.”
NOTĂ
Pentru modul de verificare sau de configurare a setărilor pentru canale, consultaţi manualele de instrucţiuni ale ruterelor sau ale punctelor de acces wireless sau contactaţi producătorul acestora.
Dacă aveţi posibilitatea să modificaţi puterea de ieşire radio a ruterului sau a punctului de acces wireless, creşteţi puterea de ieşire.