> Când nu puteți imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulțumitoare > Documentele imprimate sunt gri
54XL-0CA

Documentele imprimate sunt gri

Este posibil să existe o problemă cu datele de imprimare inițiale sau în curs de procesare. Verificați următoarele.

Documentul original are o culoare de fundal, are pete sau copiați un document original cum ar fi un ziar care este imprimat pe hârtie subțire, astfel încât textul sau imaginile de pe cealaltă parte sunt vizibile prin hârtie?

Verificați documentul original, apoi ajustați densitatea la setările corecte.

Fundalul alb devine întunecat?

Modificați setarea <Densitate fundal>. Modificarea setării <Reglare (Manual)> poate rezolva problema.
NOTĂ
În funcție de culoarea originală, pot fi afectate alte porțiuni în afară de fundal.

Aparatul este instalat într-un mediu corespunzător?

Instalați aparatul într-un loc corespunzător.
Puneți cartușul de toner într-un loc corespunzător timp de două până la trei ore, apoi încercați să imprimați din nou. Această procedură poate rezolva problema. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.